ישוב קהילתי חדש בארץ ישראל

בע”ה בזכות רבינו הקדוש, מתארגנת קבוצה להקמת ישוב קהילתי לבעלי תשובה בארץ הקודש.

מטרות הישוב: תורה, תפילה, הפצה, חינוך, חקלאות, אקולוגיה, עבודה וחיים קהילתיים, בהשראת רבינו כמובא בספריו – "החזיקו עצמיכם יחד!"

הנהגת הקהילה: שולחן ערוך וספרי רבינו. ניהול הישוב יהיה על ידי וועד מאנשי המקום ועל ידי הצבעות חברי הישוב ובהנחיית פוסקים ודיינים כשרים ובקיאים בהלכה ובדעת רבינו.

ככל שירשמו יותר חברים, יתקדם הפרויקט ויהיה אפשרי לקבל תנאים משופרים 

קרא עוד >